NOTES TÈCNIQUES DISPONIBLES1/1
05/12/2017Manual d'ús de les noves funcionalitats de l'SBGespro.NET 2018
01/10/2015La gestió documental a l'SBGespro.NET 2016
30/09/2015Manual d'instal·lació de la versió 2016 de l'SBGespro.NET
09/09/2015Compatibilitat de l'SBGespro.NET amb Windows 10
13/01/2015Generació de factures electròniques en format Factura-e mitjançant l'SBGespro 2015.3
27/11/2014Factures electròniques en format PDF i Acrobat Reader
11/11/2014Característiques del nou sistema d'actualització de versions a l'SBGespro.NET 2015
01/10/2013Manual d'adaptació a la normativa SEPA de rebuts domiciliats
01/01/2013Manuals d'SBGespro.NET