DESCÀRREGUES DISPONIBLESPàgina 1/3
28/06/2018Nova versió 2018.04 que inclou el sistema d'enllaç automatitzat amb la plataforma d'enviament de circulars MailChimp
15/02/2018Nova versió 2018.03 que inclou la validació en línia de dades censals en base al NIF, entre diverses correccions i millores
05/01/2018Nova versió 2018.02 que inclou suport per a MS SQL Server 2017
11/12/2017Nova versió 2018.01 que inclou el nou sistema de gestió d'expedients i millores al sistema d'impressió de factures
26/05/2016Nova versió 2016.07 que inclou diverses millores en la generació de fitxers SEPA
03/03/2016Nova versió 2016.06 a la qual s'actualitza l'adreça i el telèfon de SBSS, entre diverses correccions i millores
13/01/2016Nova versió 2016.04 (revisió de manteniment)
25/11/2015Versió 2016.03 que inclou el nou format de fitxer per a acomptes de crèdit segons normativa SEPA ISO 20022
21/10/2015Nova versió 2016.02 (revisió de manteniment)
06/10/2015Nova versió 2016.01 que inclou el nou sistema de gestió documental i el corrector ortogràfic