Característiques generals

Complert ERP basat en expedients.

Un programa que creix amb la seva empresa (múltiples versions i fórmules de compra).

Multiusuari, multiempresa, multiexercicio.

Accessos parametritzables per usuari i empresa.

Funciona sota escriptori remot, Citrix, TeamViewer i similars.

Generació d'informes en PDF.

Exportació d'informes a MS-Excel.

Visualització de tots els informes per pantalla en dues possibles modalitats WYSIWYG i en matriu.

Totalment adaptat a la LOPD nivell bàsic.

Gestió documental: registri y consulti tota la documentació relacionada amb els seus assumptes i projectes.

Bases de dades precarregades de poblacions i codis postals d'España, administracions d'hisenda, entitats bancaries, IAE i CNAE.

I molt fàcil d'utilitzar ...

 Assumptes, expedients i projectes

Control de gestió basat en assumptes.

Seguiment i control exhaustiu d'expedients, assumptes i projectes.

Control de la part econòmica i documental dels mateixos.

Control de càrregues de treball.

Incorporació de les hores dedicades mitjançant introducció manual, cronòmetre, importació de cites des de MS-Outlook, importació de trucades des de centraletes intel·ligents.

Càlcul del temps vinculat a cada expedient o projecte.

Control del rendiment de les activitats desenvolupades.

Gestió de suplerts i provisions de fons.

Acomptes d'honoraris

Control de procediments.

Arxiu i organització de correus electrònics de tercers per assumptes i projectes.

Gestió documental: del escàner als seus expedients en un clic de forma totalment automatitzada.

Automatització del pagament de suplerts mitjançant xec o transferència bancària.

 Facturación

Facturació en varis formats -minutes, vendes de productes, acomptes d'honoraris, facturació per treballs realitzats i vendes d'immobilitzat-.

Facturació de quotes periòdiques d'abonament.

Generació de quotes d'associat en les que no es requereix l'enviament de la factura (format SEPA PLUS de 640 caràcters).

Generació de factures electròniques en format Factura-e. Compatibles amb tots els punts d'entrada de l'estat (FACe, e-Fact, etc.)

Generació de factures electròniques en format PDF per que qualsevol client les pugui visualitzar sense tenir que instal·lar cap programa addicional al seu equip.

Emissió de rebuts segons normes SEPA (TXT i XML) i acomptes de crèdit norma AEB-58.

Fraccionament de rebuts.

Control de cobraments.

Generació i facturació de pressupostos.

Generació de provisions de fons i control de les mateixes.

Utilització de prototips de factures, provisions de fons, pressupostos i assumptes amb l'estalvi de temps que se'n deriva.

Control de despeses suplertes i automatització del pagament de les mateixes per transferència bancària (normes SEPA), xec o pagaré.

Previsions de facturació i de cobrament.

 Agenda, contactes, CRM i newsletter

Potent mòdul CRM amb el que podrà comunicar-se amb els seus clients i/o contactes per correu electrònic, ja sigui mitjançant MS-Outlook o el mètode propi d'enviament de correu electrónic de l'SBGespro.NET.

Classificació de clients i/o contactes per múltiples claus amb el nostre sistema de tipologies.

Agenda amb capacitat per a múltiples participants compartida de l'empresa amb interfase d'usuari anàloga al MS Outlook.

Control d'obligacions mitjançant l'agenda fiscal.

Enviament de circulars i newletters mitjançant correu electrònic o carta.

Impressió d'etiquetes i sobres.

 Enllaç amb comptabilitat

Generació d'assentaments cap al nostre programa de comptabilitat SBConta o cap a altres aplicacions de comptabilitat suportades a SBGespro.NET.

Generació automàtica de llibres registre requerits per les vigents lleis de l'I.R.P.F. i l'I.V.A.

Generació d'informes comptables.

Generació d'informes tributaris auxiliars.

Generació d'exhaustius informes estadístics.

 I molt més ...

Gràfics.

Estadístiques.

Consulti el complert manual del programa.

Visiti el canal de formació a Youtube.

Vegi les darreres novetats a twitter.

Llegiu les darreres notes tècniques a l'apartat de suport.