CONSULTORIA INFORMÀTICA:


Des dels nostres orígens SBSS Consulting, S.A. ha potenciat totes les àrees de prestació de prestació de serveis informàtics a les empreses destacant el seu producte de manteniment de sistemes informàtics SSPI (Servei de suport post-instal·lació). Aquest servei està orientat a les petites i mitjanes empreses que, per les seves dimensions i/o característiques, no justifiquen la contractació de personal tècnic especialitzat en el manteniment de sistemes informàtics.

Ens convertim en l'informàtic de la seva empresa, sempre disponible i de confiança.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI:


 Atenció ràpida i personalitzada. En la nostra opinió, si no es coneix el client (costums, sistema informàtic i forma d'utilització del mateix) no es possible donar un suport tècnic adient.

 Servei tècnic fàcilment accessible mitjançant telèfon i correu electrònic.

 Suport immediat mitjançant connexions remotes.

 Productes Microsoft d'escriptori (Windows i Office).

 Productes Microsoft de servidor (Windows Server, Exchange, SQL, Sharepoint, etc .).

 Instal·lació de productes d'Adobe.

 Sistemes i clients de correu electrònic.

 Suport sobre l'ús de dispositius Android (tablets i telèfons).

 Suport sobre l'ús de dispositius Apple (tablets i telèfons).

 Planificació, implementació i supervisió dels sistemes de còpia de seguretat.

 Instal·lació i suport d'utilitats (anti-virus, edició de CDs i DVDs, Acrobat reader, JAVA, etc.).

 Ús de les principals webs oficials (AEAT, FNMT, Lexnet, etc.).

 Diagnòstic d'avaries i suport en la tramitació de garanties.

 Assessorament en la planificació de sistemes informàtics.

 Virtualització de servidors.

 Migració de sistemes informàtics al cloud.

 No disposem de centraleta telefònica automatitzada.

Aquest servei no inclou l'adobament de hardware, fet que no afecta al resultat final doncs, actualment el 95% dels problemes que es presenten als sistemes informàtics venen derivats del defectuós funcionament del software o bé del desconeixement per part dels usuaris del funcionament d'aquest.
Donat la poca incidència al mercat, SBSS no dona suport sobre sistemes basats UNIX i LINUX.