DESCÀRREGUES DISPONIBLESPàgina 1/8
05/08/2021Revisió de manteniment 2021.10
09/07/2021Nova versió 2021.09 que inclou la presentació de comptes anuals 2020 i l'adaptació del model 303 a l'ordre HAC/646/2021, de 22 de juny
08/06/2021Nova versió 2021.08 que inclou l'adaptació a l'exercici 2020 del model 200 (impost de societats)
12/04/2021Revisió de manteniment 2021.07
08/04/2021Revisió de manteniment 2021.06
06/04/2021Nova versió 2021.05 que inclou el nou model 130 i el sistema d'impressió de les predeclaracions dels models 111, 115 i 303 per a l'exercici 2021
08/02/2021Revisió de manteniment 2021.04
02/02/2021Nova versió 2021.03 que inclou el model 347 per a l'exercici 2020 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2021
25/01/2021Revisió de manteniment
05/01/2021Nova versió 2021.01 que incorpora un estil visual renovat entre diverses novetats i millores