SBSS Consulting, S.A.
Ronda Universitat, 7, 3-3
08007 Barcelona
Telf.: 93-348-5565
E-Mail
sbss@sbss.cat
El nostre horari d'oficina és de 9:00 h a 14:00 h de dilluns a divendres i de 16:00 h a 18:30 h, de dilluns a dijous no festius, exceptuant tres setmanes del mes d'agost i ponts.
Fora d'aquest horari, disposem d'un servei d'urgencies al que pot accedir mitjançant l'adreça de correu electrònic suport@sbss.cat.