NOTES TÈCNIQUES DISPONIBLES1/2
02/02/2021Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2021
03/02/2020Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2020
31/01/2019Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2019
03/04/2018Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2018
28/06/2017SBConta.NET i l'SII. Manual d'ús
09/06/2017SBConta.NET i l'SII. Manual d'ús de la versió preliminar
11/04/2017Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2017
01/02/2016Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2016
10/11/2015L'SBConta.NET i el nou Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) de l'IVA
25/09/2015La previsió de tresoreria a l'SBConta.NET 2016