NOTES TÈCNIQUES DISPONIBLES1/3
15/01/2024Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2024
27/01/2023Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2023
13/01/2022Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2022
02/02/2021Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2021
03/02/2020Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2020
31/01/2019Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2019
03/04/2018Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2018
28/06/2017SBConta.NET i l'SII. Manual d'ús
09/06/2017SBConta.NET i l'SII. Manual d'ús de la versió preliminar
11/04/2017Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2017