PRESENTACIÓ


SBSS Consulting, S.A. és una empresa fundada l'any 1990 per un grup de professionals de l'àmbit de l'economia i de la informàtica amb l'objectiu de donar als seus clients les millors solucions econòmicament viables.


L'evolució d'SBSS durant aquests anys ha estat molt important tot incorporant a les seves solucions els avenços tecnològics que han anat sorgint però, manteniment sempre, el seu esperit de qualitat en el servei.


Per tal de mantenir aquesta línia de treball, sempre hem considerat que el més important és la relació de proximitat amb el client mitjançant un tracte personalitzat que ens ha portat a una relació de mútua confiança.

ACTIVITATS ACTUALS


Actualment l'activitat d'SBSS Consulting es centra essencialment en els següents apartats:


  • Desenvolupament i manteniment de programari estàndard d'alta qualitat per a empreses de serveis i PIMES en general (SBGespro.NET i SBConta.NET)

  • Serveis de desenvolupament d'aplicacions a mida en entorns Windows o d'aplicacions web.

  • Serveis d'outsourcing de manteniment de sistemes informàtics.

  • Serveis de consultoria de sistemes (seguretat, infraestructures, aspectes legals -LOPD, LSSI-, estudi de circuits de la informació, etc.