DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I PROGRAMES A MIDA


Creem eines informàtiques per quan al teu negoci, empresa o entitat hi ha una necessitat i no existeix al mercat un producte que s'adeqüi a ella.

Malgrat el cost de desenvolupament, molts cops són molt més rentables que les solucions estàndard doncs, l'excés de feina per la no adaptació del software a les necessitats de l'empresa, implica uns costos molt més elevats en personal i el que és pitjor, una manca de competitivitat.

Els nostres projectes es dissenyen, planifiquen i executen seguint una metodologia de treball, que intenta evitar desviacions funcionals, temporals o econòmiques. Mantenim un contacte constant amb l’interlocutor designat pel client, per tal de poder reaccionar de forma eficient davant de qualsevol impediment que pugui sorgir per al correcte desenvolupament del projecte.

Els diferents serveis que oferim als nostres clients són:

 • Desenvolupament d'aplicacions Web.
 • Desenvolupament d'aplicacions d'escriptori per a entorns Windows.
 • Traspàs de Dades, per exemple, entre processos o aplicacions.
 • Aplicacions a mida basades en software estàndard, ja sigui d'SBSS o de tercers, amb format obert o mòduls de comunicacions.
 • Integració de Sistemes Heterogenis.
 • Disseny i automatització de processos.
 • Panells de control financers basats en fulls de càlculs automatitzats o semi-automatitzats personalitzables pels usuaris finals.
 • Tecnologies .NET, PHP, SQL Server, MySQL, ORACLE, MS-Access, PostgreSQL.
 • Disseny, ajust i millora d'aplicacions web basades en WordPress i botigues virtuals basades en PrestaShop.

La nostra metodologia de treball és la següent:

 • Analitzem el tipus de producte que necessita.
 • L'assessorem sobre el millor pla d'acció tot respectant las necessitats bàsiques i minimitzant el cost de desenvolupament.
 • Li lliurem una proposta detallada amb l'objectiu de que vegi el que compra.
 • Desenvolupem el programari personalitzat.
 • Avaluem amb vostè el resultat i formem el seu personal en la seva utilització.
 • Oferim allotjament professional si ho necessita (web, cloud).
 • Mantenim un proper servei postvenda un cop lliurat el producte.