SBConta.NET  L'SBConta.NET i el nou Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) de l'IVA (10/11/2015)
Fa uns mesos, l'AEAT va anunciar que, per a grans contribuents, canviaria la forma de liquidar l'IVA tot obligant a la transmissió dels llibres registre de factures expedides i rebudes pràcticament en temps real.

Aquest canvi afectarà a partir de l'1 de gener de 2017 a un conjunt de 62.000 contribuents a tot l'estat format per grans empreses, grups d'IVA i els inscrits al règim de devolució mensual (REDEME). Com a contrapartides a aquesta obligació, els contribuents afectats no hauran de presentar els models 340, 347 i 390 i disposaran de 10 dies addicionals per presentar les autoliquidacions periòdiques.

Pot consultar el detall del canvi normatiu a:
A grans trets, la política d'SBSS serà la següent:
  • S'adaptarà l'SBConta.NET per fer front a aquesta nova obligació fiscal.
  • S'inclourà un nou mòdul que permeti fàcilment la transmissió dels llibres registre al sistema informàtic de l'AEAT.
  • S'implementarà un sistema de control de quines factures han estat declarades.
  • Es dotarà el programa dels mitjans necessaris per tal d'evitar conflictes i/o errors en les esmenes a realitzar al llibre d'IVA un cop transmès.
  • S'implementaran sistemes de control per tal de complir els terminis fixats per l'estat.

El desenvolupament es dura a termini durant el proper exercici 2016, preveient-se disposar d'una versió de proves durant la tardor i la versió definitiva per final d'any.