Nova revisió de manteniment 2020.03 (14/07/2020)
  • S'inclou una columna de base imposable a l'exportació a altres formats de la pantalla de llistats de factures.
  • S'inclou una protecció per evitar que un usuari pugui eliminar assumptes o documents económics que estiguin éssent modificats per un altre al mateix temps en instal·lacions de xarxa.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.