Nova versió 2020.01 que inclou estadístiques comparatives de facturació per períodes (24/01/2020)
  • La present versió inclou un nou llistat comparatiu de períodes de facturació. La opció es troba a 'Factures-Estadístiques-Comparatives' i permet comparar la facturació realitzada entre els dos períodes que indiqui l'usuari, podent mostrar els resultats agrupats per diferents atributs (tècnic, departament, responsable, servei, etc...).
  • S'afegeix un nou llistat al menú d'impressió del mestre de clients: clients per responsable. Aquest llistat és anàleg al llistat de repàs però agrupa les dades per responsable.
  • S'afegeix un nou llistat al menú d'impressió del mestre de clients: estadística de clients per antiguitat. Aquesta estadística mostra el nombre de clients i la seva facturació en trams d'anys des de que es van donar d'alta al sistema. De la mateixa manera també realitza una estadística similar en funció de la data de naixement per a les persones físiques.
  • S'afegeixen les columnes d'import facturat i del nombre de quotes a la graella de cerca d'assumptes amb la finalitat de poder-ho veure sense tenir que entrar a consultar-lo.
  • S'amplien les opcions de filtres avançats dels llistats incloent un filtre de responsable. També s'hi afegeix un filtre de persones físiques i empresaris junts, a part dels filtres per separat ja existents.
  • Es certifica el bon funcionament de l'aplicació amb el motor de base de dades MS-SQL Server 2019.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.