Nova versió 2023.04 que inclou el model 347 per a l'exercici 2022 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2023 (01/02/2023)
  • Càlcul i presentació del model 347 per a l'exercici 2022.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 111 per a l'exercici 2023.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 115 per a l'exercici 2023.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 303 per a l'exercici 2023.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 349 per a l'exercici 2023.
  • Al mòdul de càlcul i presentació del model 347 de l'exercici 2022 s'inclou el saldo dels comptes a 31.12 tant a l'opció d'exportació com a la d'enviament de circulars per correu electrònic amb l'objectiu de permetre una doble circularització (volum d'operacions i saldo a final d'any).
  • Es millora el sistema de càlcul del model 390 de l'exercici 2022 proposant-se valores ajustats als diversos models 303 de l'exercici a les caselles de compensació de l'apartat de resultats (85, 97 y 662). En versions anteriors es requerien ajustaments manuals.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.