Nou tipus del recàrrec d'equivalència (IVA 5%, recàrrec 0,625%) (10/01/2023)
  • En base a l'article 1 del Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, s'inclou a l'SBConta.NET el tipus d'IVA NR7 (IVA del 5% y recàrrec d'equivalència del 0,625%).
  • Donat que el seu ús no serà habitual per a la gran majoria de contribuents, si li és ncessari, l'haurà de donar d'alta a l'opció "IVA-Tipus de IVA"
  • A l'apartat del volum d'operacions del modelo 303 de l'últim període de l'exercici, s'informen per error les operacions amb inversió del subjecte passiu en dues caselles a la vegada i per tant es dupliquen.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.