Nova versió 2022.07 amb diverses millores i correccions. (17/05/2022)
  • A partir d'ara s'inclou l'adreça de correu electrònic del beneficiari dins del contingut dels fitxers de confirming generats amb finalitat de facilitar l'enviament automatitzat de notificacions.
  • Sota certes circumstàncies el càlcul del model 303 mostrava un missatge d'error al marcar la casella 'Considerar rectificacions operacions amb quota negativa'.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.