Nova versió 2022.01 adaptada a Windows 11 (03/01/2022)
  • Es verifica el correcte funcionament d'SBConta.NET amb els nous sistemes operatius WIndows 11 i Windows Server 2022.
  • Mòdul de generació del model 180 per a l'exercici 2021.
  • Mòdul de generació del model 190 per a l'exercici 2021.
  • Mòdul de generació del model 390 per a l'exercici 2021. S'adapta l'algoritme de càlcul a l'Ordre HAC/646/21 de 22 de juny.
  • Banca electrònica: nova opció per a la importació d'extractes bancaris en format MS-Excel de la Caixa.
  • Cartera: la liquidació d'efectes permet actualitzar la data de cobrament/pagament quan aquests son liquidats sense comptabilitzar.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.