SBConta.NET  Sistema de càlcul de models oficials a SBConta.NET per a l'exercici 2020 (03/02/2020)
Als següents documents, trobarà descrit el sistema de càlcul dels diversos models oficials que s'utilitza a l'SBConta.NET per a l'exercici fiscal 2020.

La documentació està disponible única i exclusivament en castellà.