Nova revisió de manteniment 2017.08 (28/07/2017)
  • El càlcul realitzat en l'opció "IVA-SII-Control de coherència" finalitza amb un error quan el nombre de factures presentades a l'SII es suficientment gran.
  • El quadre de control de liquidacions de l'IVA duplica l'IVA deduïble de les factures rebudes amb inversió del subjecte passiu que no siguin adquisicions intracomunitaries.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.